Visie op preventie en arbeidsomstandigheden

Onze visie is dat gedrag van medewerkers een cruciale factor is als het gaat om preventie, arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid.


Enerzijds kan een werkgever de arbeidsomstandighedenwet (arbowet) zo goed mogelijk naleven en op die manier medewerkers faciliteren in veilig en gezond werken. Bijvoorbeeld door de werkomgeving te optimaliseren middels hoog-laag bureaus en andere ergonomische hulpmiddelen aan te schaffen. En bijvoorbeeld door het hebben van een tot in de puntjes uitgewerkte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het aanbieden van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken (PAGO) aan de medewerkers.


Anderzijds moet er binnen de organisatie ook op een juiste manier met de aangeboden hulpmiddelen omgegaan worden en is een open cultuur ten aanzien van veilig en verantwoord gedrag essentieel. Wanneer de medewerkers geen, weinig of niet op een juiste manier gebruikmaken van de geboden hulpmiddelen/onderzoeken/etc. dan is de door werkgever gedane investering aan de preventieve kant grotendeels vergeefs geweest. Wanneer beide zaken op orde zijn, ontstaat er een zo optimaal mogelijke werkomgeving.


Een werkgever die dus focust op het gedrag van medewerkers ten aanzien van veiligheid en preventie, wint veel beïnvloedingsmogelijkheden die essentieel zijn voor een succesvol preventief beleid. Arboguard ondersteunt werkgever en medewerker door professionals aan te bieden die vanuit de visie werken dat gedrag een bepalende factor is voor veilig en verantwoord werken.