Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO)

In artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet staat vermeld: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.” Er zijn hiervoor twee typen onderzoek te onderscheiden: de PAGO en het PMO.

PAGO staat voor periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en PMO staat voor preventief medisch onderzoek. Een PAGO geeft werkgever organisatie breed inzicht in de werk gerelateerde gezondheidsrisico’s van de medewerkers. Middels een PMO wordt inzichtelijk gemaakt wat de algehele gezondheid van medewerkers is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar risico’s binnen het werk maar ook naar iemands leefstijl en conditie. Het PMO wordt gezien als aanvulling op de PAGO en geeft werkgever informatie aan de hand waarvan het preventief beleid vormgegeven kan worden.

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een PAGO of PMO of wilt u advies over welke van deze twee onderzoeken het beste aansluit op uw behoefte? Laat uw gegevens hieronder/hiernaast achter en wij nemen contact met u op.