Begeleiding 2e spoor

Wanneer een medewerker niet (voldoende) kan hervatten in het eigen (aangepaste) werk of ander werk bij eigen werkgever, is het zaak om een 2e spoortraject op te starten. Tijdens een 2e spoortraject wordt de medewerker begeleidt door een re-integratie coach.

Onze re-integratiecoaches zijn gespecialiseerd in de gedragsmatige visie op verzuim waarbij zij met de medewerker kijken naar de mogelijkheden. De re-integratiecoach probeert bewustwording te creëren bij de medewerker en te stimuleren tot nadenken over keuzes die consequenties hebben voor het werk. Welke kansen zijn er voor de medewerker, waar ligt zijn/haar passie en welke motivatie tot werk heeft een medewerker? Door in gesprek te gaan, ontdekken de coach en de medewerker hoe het vervolg van de loopbaan er uit gaat zien.

In het traject komen verschillende onderwerpen aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: coaching gesprekken over passie en sterke punten, in kaart brengen van het loopbaanprofiel, solliciteren en presenteren, netwerken en jobhunting. Afhankelijk van de situatie van de werknemer zal de coach de nadruk leggen op bepaalde accenten. De re-integratiecoach luistert en reflecteert. Door vanuit een helicopterview te kijken naar de vraagstukken kan de coach op een gedragsmatige manier het gesprek aan gaan en de medewerker laten zien welke keuzes er te maken zijn. Niet door te zeggen wat ze moeten doen, maar door het stellen van vragen het denk- en voelvermogen van de medewerker aan te spreken.

Draagvlak van de medewerker voor een oplossing of keuze is cruciaal.

In onze werkwijze starten we allereerst met een kennismaking met de werkgever om kennis te maken en doelstellingen te formuleren. Op deze manier worden de verwachtingen helder en kan de coach snel aan de slag gaan met de medewerker. Vervolgens zal er een persoonlijke kennismaking plaatvinden tussen de medewerker en de re-integratie coach om te kijken of er een klik is. Na dit gesprek zal er een intakegesprek plaatsvinden voor het opmaken van een plan van aanpak. Het verslag hiervan zal worden besproken in een driegesprek met werkgever, werknemer en de coach. Vervolgens gaan werknemer en coach samen aan de slag, waarbij de werkgever op de hoogte wordt gehouden van het traject, zowel mondeling als schriftelijk. De werkgever zal actief betrokken worden, waarbij de re-integratie coach altijd aanstuurt op het goede gesprek tussen werkgever en werknemer De werkgever blijft immers ook verantwoordelijk voor de re-integratie en de inspanning hiervoor.

Meer weten? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.