Over ons

Arboguard levert deskundige preventie- en arboprofessionals die ingezet worden als mede-uitvoerenden van uw arbeidsomstandigheden beleid. Het uitgangspunt is dat goed werkgeverschap en goed werknemerschap voorwaarden zijn voor een verantwoord beleid op gebied van arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Wij werken vanuit de gedragsmatige visie om “het goede gesprek” te voeren met oog op goed werkgeverschap en goed werknemerschap.


Eigen regie van de organisatie en zelfregie van de medewerker is hiermee onlosmakelijk verbonden.


Directe aanleiding voor de inzet van onze professionals kan bijvoorbeeld zijn dat:

  • Uw visie op inzetbaarheid en arbo harmonieert niet langer met uw huidige leveranciers, ook nadat u hen hier op heeft aangesproken.
  • Het advies van de ingeschakelde professionals sluit niet aan op de vraag die u heeft of voldoen niet aan de verwachtingen.
  • De bedrijfsmaatschappelijk werker lijkt werk-privé vraagstukken niet of onvoldoende gedragsmatig te benaderen waardoor conflicten niet worden opgelost en zelfredzaamheid van de medewerker niet wordt gestimuleerd.


Dit zijn een aantal situaties waar organisaties tegen aan kunnen lopen als het gaat om arbo.  Arboguard lost deze knelpunten op door deskundige professionals aan te bieden die niet alleen handelen vanuit de gedragsmatige visie, maar ook flexibel zijn, werken met korte lijnen en over een  diversiteit aan tools beschikken.


Of het nu gaat om het inrichten van uw providerboog (bij eigen regie) of (flexibele) expertise, op gebied van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, veiligheid, ongewenst gedrag of andere inzetbaarheids- en productiviteitsonderwerpen, Arboguard adviseert hierover en levert hoogwaardige gedragsprofessionals met ieder hun eigen expertise en deskundigheidsgebied.


Daarnaast bieden wij verschillende losse diensten aan, zoals een werkplekonderzoek, het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek of het opstellen of toetsen van een RI&E. In al onze activiteiten vormt “gedrag” de rode draad. Wat gedrag hiermee te maken heeft, leest u in onze visie.


Partners

Arboguard maakt samen met Falke & Verbaan en Vesting Casemanagement deel uit van De Falke & Verbaan Groep. De drie partnerorganisaties hanteren dezelfde kernwaarden en stellen gedrag en gedragsbeïnvloeding centraal. Wij kennen en versterken elkaar.


Falke & Verbaan

Falke & Verbaan is gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. Hierbij is het doel om de (duurzame) inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers te optimaliseren. Dit kan vanuit consultancy of via de Academie met opleidingen en/of trainingen bereikt worden. Falke & Verbaan is gericht op de kortste en duurzaamste weg naar resultaat.


Vesting Casemanagement

Vesting Casemanagement adviseert en ondersteunt organisaties bij het optimaliseren en behouden van de inzetbaarheid van medewerkers volgens de gedragsmatige visie. Onze verzuimcoaches, casemanagers of schadelastexperts ondersteunen hierbij.