Welkom bij Arboguard

Over ons

Arboguard levert deskundige preventie- en arboprofessionals die ingezet worden als mede-uitvoerenden van uw arbeidsomstandigheden beleid. Het uitgangspunt is dat goed werkgeverschap en goed werknemerschap voorwaarden zijn voor een verantwoord beleid op gebied van arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid.

Wij werken vanuit de gedragsmatige visie om “het goede gesprek” te voeren met oog op goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Eigen regie van de organisatie en zelfregie van de medewerker is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Professionals

Arboguard is een netwerkorganisatie gespecialiseerd in het – op tijdelijke of permanente basis – bij elkaar brengen van opdrachtgevers en zelfstandige professionals zoals; kerndeskundigen, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk adviseurs, mediators en vertrouwenspersonen.

De gedragsprofessionals van Arboguard zijn zelfstandige, resultaatgerichte professionals met ieder hun eigen expertise en deskundigheidsgebied zoals verzuim, ongewenst gedrag en veiligheid. Zij adviseren en coachen de organisatie bij het gedragsmatig vormgeven van bijvoorbeeld arbowetgeving in de praktijk en preventie.

Diensten

Wilt u een arbeidsdeskundig onderzoek uit laten voeren of een medewerker laten begeleiden in een tweede spoortraject waarbij er ook oog is voor gedrag van medewerker en werkgever?

Het effect van een ingezette interventie wordt vergroot wanneer er draagvlak voor is aan beide kanten. U kunt bij Arboguard terecht voor diverse diensten, zoals: werkplek onderzoek, RI&E opstellen dan wel toetsen, uitvoer van een PAGO, etc.