RI&E

Een RI&E brengt alle arbeidsomstandigheden, incl. psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals werkstress en ongewenst gedrag/omgangsvormen op de werkvloer en risico’s in kaart. Vervolgens wordt dit opgevolgd met een plan van aanpak waarin concrete acties staan die uitgevoerd kunnen worden om de gevonden risico’s in te perken. Het is van belang dat een RI&E actueel is en dat bij belangrijke wijzigingen in de arbeidsomstandigheden de RI&E ge-update wordt. Op die manier is de RI&E een dynamisch document waarmee werkgever de juiste handvatten krijgt om preventief te kunnen handelen.

Wilt u in contact gebracht worden met één van onze RI&E deskundigen? Laat dan uw gegevens hieronder achter.